Guidance menu
Link us
Shanghai Chenxuan Machinery Co.,Ltd.
ADD:Building No.1-1, No.1388 Middle Jiasong Road, Huaxin Town,Qingpu District,Shanghai China
TEL:(021)69791666
FAX:(021)69791787
Email:cxjx@shchenxuan.com
Meet standards

Current position :Home → News

  臣轩机械2014年简报   (2014-10-23)
  臣轩机械2013年简报   (2014-10-23)
  臣轩机械2012年简报   (2014-10-23)
  臣轩机械2011年简报   (2014-10-23)
  臣轩机械2010年简报   (2014-10-23)
  臣轩机械第四期简报   (2009-1-16)
  臣轩机械简报第二期   (2008-10-24)
  企业文化   (2008-10-24)
  臣轩机械简报第一期   (2008-10-24)
  臣轩机械第三期简报   (2008-10-24)
  关于开展“安全生产月”活动   (2008-6-27)
  关于开展“2008年质量月”活动   (2008-6-26)
  模具发展20年 出口量翻了30倍   (2008-6-6)
  模具行业向大型、精密、复杂方向发展成果突出   (2008-6-6)
  数控技术的现状、发展趋势   (2008-6-6)

Shanghai Chenxuan Machinery Co.,Ltd.©Copy Right   ADD:Building No.1-1,No.1388,Middle Jiasong Road,Huaxin Town,Qingpu District,Shanghai,China
TEL:(021)69791666  FAX:(021)69791787  Emial:yanqq@shqymould.com
沪ICP备14036094号

六合 彩美女